DelikatesyZdrowo.pl > Certyfikaty

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państa, że otrzymaliśmy certyfikat Zgodności WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO.

COBICO sp. z o.o.
Przebieczany 529
32-020 Wieliczka (POLAND)
Upoważniona decyzją Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2005 r. wpisana
do rejestru pod numerem:
Authorized by Minister of Agriculture and Rural
Development of 13th April 2005, recorded with
number:
PL-EKO-03
CERTYFIKAT ZGODNOŚCI PL-03-004038-19-P0
CERTIFICATE OF CONFORMITY NUMER/NUMBER
NAZWA I ADRES PRODUCENTA
THE NAME AND ADDRESS OF THE PRODUCER
F.H.Joanna Watras Delikatesy Zdrowo
30-199 Kraków
ZAKRES CERTYFIKACJI
TERMIN WAŻNOŚCI SCOPE OF CERTIFICATION
CERTIFICATE VALIDITY
WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO
2019-06-19 MARKETING OF THE ORGANIC FARMING PRODUCTS
OD / FROM
2020-06-18
DO / TILL
NINIEJSZY DOKUMENT ZOSTAŁ WYDANY NA PODSTAWIE ART. 29 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 834/2007 ORAZ ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 889/2008. ZADEKLAROWANY PODMIOT GOSPODARCZY PODDAŁ SWOJĄ
DZIAŁALNOŚĆ KONTROLI I SPEŁNIA WYMAGANIA OKREŚLONE WE WSPOMNIANYCH ROZPORZĄDZENIACH.
THIS DOCUMENT HAS BEEN ISSUED ON THE BASIS OF ARTICLE 29(1) OF REGULATION (EC) NO 834/2007 AND OF REGULATION (EC) NO 889/2008. THE DECLARED OPERATOR HAS SUBMITTED HIS ACTIVITIES UNDER CONTROL
AND MEETS THE REQUIREMENTS LAID DOWN IN THE NAMED REGULATIONS.
PL-03-004038 DATA KONTROLI 2019-06-11 0057/P/19 DATE OF INSPECTION
INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO CERTYFIKATU STANOWI ZAŁĄCZNIK NUMER PL-03-004038-19-P0
INTEGRAL PART OF THIS CERTIFICATE IS ANNEX NUMBER
ILOŚĆ PRODUKTÓW OBJĘTYCH ZAKRESEM CERTYFIKACJI WYSZCZEGÓLNIONYCH W ZAŁĄCZNIKU 85
NUMBER OF PRODUCTS COVERED BY THE CERTIFICATE LISTED IN ANNEX

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. OK, zgadzam się