DelikatesyZdrowo.pl > Regulamin

Regulamin internetowych Delikatesów" Zdrowo"

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

1. Właściciel

Sklep internetowy Delikatesy "Zdrowo" należy do firmy F.H Joanna Watras Delikatesy " Zdrowo"
Rząska ul. Klubowa 17 30-199 Kraków, zarejestrowanej w Urzędzie Gminy Zabierzów
NIP: 5130155092
REGON: 120772327         

 1. Regulamin

Sprzedaż przez delikatesyzdrowo.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Złożenie przez Klienta zamówienia przez stronę delikatesyzdrowo.pl jest równoznaczne z akceptacją zapisów zawartych w Regulaminie i zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.

 1. Ceny

Ceny produktów i koszty dostawy zawarte na stroniedelikatesyzdrowo.pl są cenami brutto (z podatkiem VAT) wyrażonymi w złotych polskich.

 1. Informacje o produktach

W sklepie delikatesyzdrowo.pl zamieszczane są informacje o oferowanych produktach zawierające m.in.: zdjęcie,  opis, wagę, skład, wartość kaloryczną i inne pochodzące od dostawców i producentów. Zaleca się Klientom zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na opakowaniu produktu przed jego użyciem.

 1. Rabaty i Promocje

Stosowane w sklepie rabaty i promocje nie podlegają sumowaniu.

 1. Oferta handlowa

Złożone przez Klienta zamówienie jest Ofertą według przepisów prawa. Potwierdzenie przez delikatesyzdrowo.pl realizacji zamówienia stanowi przyjęcie Oferty w zakresie możliwym do realizacji.  W przypadku braku produktu w magazynie personel delikatesyzdrowo.pl informuje Klienta o najbliższym terminie uzupełnienia produktu lub proponuje produkty zamienne.

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienie w Delikatesyzdrowo.pl można złożyć:

 • telefoniczne 576 79 78 79
 • poprzez zamówienie złożone na stronie www.delikatesyzdrowo.pl
 • poprzez mail na adres: sklep@delikatesyzdrowo.pl

Przy składaniu zamówienia drogą mailową lub telefoniczną należy podać numer katalogowy produktu zamieszczony na stronie delikatesyzdrowo.pl

 1. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu.
  3. Możliwe sposoby dostawy zamówionych produktów:
 • firma kurierska UPS;
 • odbiór osobisty w Delikatesach " Zdrowo" w Krakowie Plac Imbramowski 179 lokal 48, 31-212 Kraków
 1. Zamówienia złożone do godz. 10.00 są realizowane w tym samym dniu, a złożone po godz. 10.00 są realizowane w następnym dniu roboczym.
 2. Kurierzy doręczają przesyłki w godz. od 8.00 do 16.00 – wobec tego najlepiej jako adres dostawy paczki podać miejsce, w którym Klient spędza największą część dnia - może być miejsce pracy - przy zamówieniu dobrze jest wówczas w adresie dostawy podać nazwę firmy.
 3. Delikatesyzdrowo.pl realizuje dostawy na terenie Polski.

KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawa bezpłatna

Przesyłki o wartości wysyłanych towarów powyżej 200 zł i wadze do 30 kg, bez względu na ilość zamówionych produktów dostarczane są bezpłatnie.

 1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS
  Koszty dostawy przez firmę kurierską UPS zależne są od wartości złożonego zamówienia :

 

PRZY ZAKUPACH POWYŻEJ 200 ZŁ PLN - OPŁATA  0 ZŁ  

PRZY ZAKUPACH MNIEJSZYCH NIŻ 200 ZŁ - 19

IV PŁATNOŚCI

 1. Możliwe formy płatności:
 • przelewem przed wysyłką paczki (przedpłata) na konto sklepu:

F.H JOANNA WATRAS

DELIKATESY ZDROWO

UL.KLUBOWA 17 RZĄSKA

30-199 KRAKÓW

65 1140 2004 0000 3202 7742 8892

 

 • Gotówka lub kartą przy odbiorze osobistym

 


REKLAMACJE I ZWROTY

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/ uszkodzenie przesyłki

W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, zaleca się Klientom sprawdzenie czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zaleca się, by wypisał wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformował o tym Delikatesyzdrowo.pl. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zalecane jest niezwłoczne powiadomienie o tym Delikatesyzdrowo.pl.

 1. Reklamacje, zwroty produktów

2a. Za pośrednictwem e-mail sklep.delikatesyzdrowo@gmail.com z załączonym materiałem zdjęciowym.

2b. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki będzie skutkowała naliczeniem kosztów dostawy przy składaniu następnego zamówienia w sklepie delikatesyzdrowo.pl w wysokości opłaty wynikające ze zwrotu paczki przez kuriera.

 1. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wysłania przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sklep.

4 Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem pkt. 4b poniżej.

4a. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.

4b. Prawo zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., tj. m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4 c. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

4 d. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4 f. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).

4 g. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane e-mailem lub pocztą.

4 h. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

4 i. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

4 j. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4 h. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY         

5 a. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5 b. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

5 c. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6 c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7 c. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Delikatesyzdrowo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania na stronie Sklepu, przy czym nie dotyczy umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, że 25 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.

Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej.

Delikatesy Zdrowo przetwarzają Państwa dane w zależności od zakresu współpracy m.in. aby wystawić dokument sprzedaży, aby informować Państwa o naszych usługach, ofercie handlowej czy wprowadzanych nowościach oraz w celach transportowych.

Ochrona danych osobowych naszych Klientów jest dla nas bardzo ważna, dlatego pragniemy przekazać Państwu szczegółowe informacje na temat ochrony i dostępu do danych osobowych w Delikatesach Zdrowo m.in.:
• jakie dane i w jakim celu przetwarzamy,

• kto czuwa nad prawidłowym przetwarzaniem danych w Delikatesach Zdrowo,

• jakim podmiotom dane mogą być udostępnione,

• jakie są Państwa prawa oraz obowiązki Delikatesów Zdrowo

• w jaki sposób łatwo zarządzać swoimi zgodami marketingowymi.

Delikatesy Zdrowo gwarantują, że będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzać ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Cel przetwarzania danych to powód, dla którego przetwarzamy Państwa dane osobowe. Jeżeli Delikatesy Zdrowo będzie chciały przetwarzać Państwa dane osobowe dla innych celów - niewskazanych poniżej zostaniecie Państwo odrębnie poinformowani o tym nowym celu.

 

Prosimy o zaponanie się ze szczegółami w osobno przygotowanej dla Państwa zakładce - stona główna - PAKIET RODO.

 

 

Złożenie zamówienia na stronie delikatesyzdrowo.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody formalnej na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą RODO , mówiącej o przetwarzaniu danych niebędnych do wykonia umowy ( sprzedaży ).

 

 

 

Informujemy, iż firma F. H. Joanna Watras Delikatesy" Zdrowo" nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wprowadzane przez producentów w składach swoich produktów. Przed spożyciem zakupionego u nas towaru należy zapoznać się z opisem i składem podanym przez producenta na opakowaniu.  

W przypadku braku zgodności opisu towaru w sklepie z opisem na opakowaniu klient ma prawo do zwrotu zakupionego towaru

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. OK, zgadzam się