99,9% kupujących poleca tego sprzedawcę

Polecam3302Nie polecam3

Zgodność z opisem
5
Koszt wysyłki
Obsługa kupującego
5

Producenci
Regulamin

REKLAMACJE I ZWROTY

1. Niezgodność przesyłki z zamówieniem/uszkodzenie przesyłki:

W przypadku realizacji dostawy przez przedstawiciela firmy kurierskiej, zaleca się Klientom sprawdzenie czy dostarczona przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy nie nosi znaków świadczących o możliwości jej wcześniejszego otwierania. Jeśli Klient w momencie odbioru przesyłki stwierdzi uszkodzenie jej opakowania, zaleca się, by wypisał wspólnie z pracownikiem firmy kurierskiej protokół uszkodzenia oraz poinformował o tym Delikatesyzdrowo.pl. Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym zamówieniem, zalecane jest niezwłoczne powiadomienie o tym Delikatesy Zdrowo.

2. Reklamacje, zwroty produktów:

2a. Za pośrednictwem e-mail sklep@delikatesyzdrowo.pl z załączonym materiałem zdjęciowym.

2b. Nieuzasadniona odmowa przyjęcia przesyłki będzie skutkowała naliczeniem kosztów dostawy przy składaniu następnego zamówienia w sklepie Delikatesy Zdrowo w wysokości opłaty wynikające ze zwrotu paczki przez kuriera.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wysłania przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sklep.

4 Prawo odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem pkt. 4b poniżej.

4a. W przypadku odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni.

4b. Prawo zwrotu towaru (odstąpienia od umowy) nie przysługuje Klientowi w wypadkach określonych szczegółowo w art 10 ust. 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000r., tj. m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

4c. Prawo do odstąpienia przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.

4d. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

4f. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich).

4g. W celu wykonania prawa odstąpienia Klient powinien złożyć Sprzedawcy oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie to może zostać wysłane e-mailem lub pocztą.

4h. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi na trwałym nośniku otrzymanie oświadczenia o odstąpienia od umowy.

4i. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów o:

4j. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

4h. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY RZECZY         

5a. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży rzeczy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia, o ile ma to zastosowanie. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5b. Sprzedawca może zaproponować Klientowi, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli Sprzedawca nie złożył takiej propozycji Klientowi:

5c. Klient zwróci rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6c. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7c. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (w tym koszt dostarczenia go do Sprzedawcy) oraz jest odpowiedzialny za zmniejszenie jego wartości wynikającej z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru. Sprzedawca zastrzega, że przesyłki zwrotne wysłane za pobraniem nie zostaną odebrane.

Jako konsument możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Podaj przy tym nasz adres poczty elektronicznej: sklep@delikatesyzdrowo.pl

Ekologiczne opakowania

Ekologiczne Opakowania

Wysoka Jakość

Wysoka Jakość

Szybka Wysyłka

Wysyłka w 24h

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium